Tin hot

Hoàng Thành Thăng Long – Kỷ niệm 10 năm được Unesco vinh danh Di sản văn hóa thế giới (2010 – 2020)

Hoàng Thành Thăng Long là quần thể di tích gắn với lịch sử kinh thành Thăng Long Hà Nội. Công ...

Chụp ảnh kỷ yếu tại Hoàng Thành Thăng Long

Mùa thu…Mùa của Chụp ảnh kỷ yếu Chụp ảnh kỷ yếu đã trở thành trào lưu của học sinh, sinh ...

Năm 2020 đánh dấu 75 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam

Các bạn biết không? Năm 2020 là tròn 75 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam đó!!! Với tầm ...

Chương trình giáo dục di sản tại Hoàng Thành Thăng Long

Di sản văn hóa là di sản của các hiện vật vật lý và các thuộc tính phi vật thể ...

LIÊN KẾT DI SẢN