Chính sách giao nhận vé

Sau khi đặt mua vé thành công trên website http://hoangthanhthanglong.com/, mã QR vé điện tử sẽ được Trung tâm gửi vào email mà khách hàng đã đăng ký khi đặt vé.

Giao diện thông báo Khách hàng đặt vé thành công, kèm theo mã QR như sau:

Tại cổng soát vé ở điểm tham quan, Quý khách sử dụng mã QR quét trực tiếp qua cổng vé. Quý khách vui lòng xuất trình thông tin vé, mã QR code, CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đặt vé trong trường hợp được nhân viên tại Khu di sản yêu cầu.

LIÊN KẾT DI SẢN