Thầy trò Trường THCS Nguyễn Tri Phương dâng hương tưởng nhớ Tổng đốc Hoàng Diệu

16/04/2024

Sáng 16/4 tại di tích Cửa Bắc, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội cùng đại diện trường THCS Nguyễn Tri Phương là các thầy cô, các em học sinh đã có mặt từ sớm để thực hiện nghi lễ dâng hương nhằm tưởng nhớ 142 năm ngày mất Tổng đốc Hà Ninh Hoàng Diệu.

Hoàng Diệu (1829-1882) xuất thân trong một gia đình khoa bảng ở Quảng Nam. Các anh em của Hoàng Diệu đều là những người học rộng, đỗ đạt cao, trong đó ông là người xuất sắc hơn cả. Trong gia phả tộc Hoàng có ghi: “Hoàng Diệu thông minh, siêng học, có tiếng văn chương lỗi lạc.”

Năm 1853, Hoàng Diệu đỗ Phó bảng và được vua Tự Đức giao nhiều chức vụ quan trọng trong triều đình.

Năm1880, Hoàng Diệu được vua Tự Đức bổ nhiệm làm Tổng đốc Hà Ninh, lãnh chức hàm Thượng thư bộ Binh, kiêm trông coi việc thương chính. Khi vừa nhận chức, Ông đã triển khai ngay việc lo ổn định đời sống nhân dân để họ được sống công bằng, trật tự.

Năm 1882, Henri Rivière (Sĩ quan hải quân người Pháp) gửi tổi hậu thư đến hẹn Hoàng Diệu phải đến trình diện tại Đồn Thủy lúc 8 giờ sáng nếu không sẽ chiếm thành. 10 giờ 45 phút quân Pháp đổ bộ tấn công thành, Tổng đốc chống cự nhưng không thành. Trước tình thế đó, Hoàng Diệu quay về dinh, mặc triều phục chỉnh tề, vào hành cung bái vọng và thảo một tờ biểu gửi vua Tự Đức, sau đó đến đến cây đa trước cửa Võ Miếu treo cổ tự vẫn để bảo toàn khí tiết.

BÀI VIẾT KHÁC

LIÊN KẾT DI SẢN