Trung tâm Bảo tồn sản Thăng Long – Hà Nội cùng Sở Giáo Dục và đào tạo Hà Nội ký kết hợp tác về giáo dục di sản cho học sinh tại cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội

06/11/2023

Nhằm cung cấp cho các em học sinh những kiến thức lịch sử của Thăng Long – Hà Nội gắn với sự trải nghiệm thực tế tại các khu di tích, từng bước đưa di sản tiếp cận trường học và thế hệ trẻ, ngày 2/11 Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội và Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội đã có buổi gặp mặt thân mật để cùng ký kết hợp tác về giáo dục di sản cho học sinh trong thời gian sắp tới.

Sở Giáo dục và Đào tạo; Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội thống nhất chủ trương phối hợp triển khai chương trình giáo dục di sản cho học sinh tại các di tích lịch sử văn hóa đến các trường học, các cơ sở giáo dục tại địa phương và trên địa bàn Thành phố, góp phần tuyên truyền quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử của Thăng Long – Hà Nội và dân tộc.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo đến các nhà trường để tuyên truyền, giới thiệu các chương trình hoạt động tham quan, học tập ngoại khóa, tìm hiểu lịch sử và hoạt động trải nghiệm tại các khu di tích lịch sử văn hóa do các đơn vị phối hợp trên quản lý và giới thiệu.

Hai đơn vị phối hợp tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu, thuyết minh hướng dẫn tham quan tại các khu di tích lịch sử văn hóa cách mạng trên địa quản lý cho cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh các nhà trường.

Thông qua chương trình sẽ góp phần tăng cường mối liên kết giữa di sản với nhà trường, góp phần nâng cao trách nhiệm của cộng đồng và thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, bảo tồn những di sản quý giá của dân tộc

BÀI VIẾT KHÁC

LIÊN KẾT DI SẢN