Thăm quan tự do Giá vé 70.000 VNĐ/lượt

10/03/2023

Giá vé tham quan:

  • Người lớn: 70.000 đồng/lượt.
  • Học sinh, sinh viên từ 16 tuổi trở lên (nếu có thẻ học sinh, sinh viên), người cao tuổi (60 tuổi trở lên) là công dân Việt Nam (xuất trình chứng minh thư hoặc bất kỳ giấy tờ khác chứng minh là người cao tuổi): 35.000 đồng/lượt.
  • Miễn phí tham quan cho trẻ em dưới 16 tuổi và người có công với cách mạng.

Thời gian tham quan:

  • Mở cửa: Từ 8h00 đến 17h00 hàng ngày.

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

BÀI VIẾT KHÁC

LIÊN KẾT DI SẢN