Tour dành cho du khách trong nước

28/11/2018

Hướng về cội nguồn

Giúp khách tham quan trong nước hiểu biết thêm về Di sản dân tộc.

Du khách xem phim giới thiệu tổng quan về Hoàng thành Thăng Long qua các thời kỳ lịch sử, dấu ấn

linh thiêng qua mỗi triều đại.

Tham quan và nghe thuyết minh các điểm di tích (Đoan Môn, Nền Điện Kính Thiên, Khu trưng bày hiện

vật, Di tích cách mạng Nhà và Hầm D67, Hầm chỉ huy Cục tác chiến, Hậu Lâu, Bắc Môn), giới thiệu

sự kiện Pháp đánh thành Hà Nội và hai nhân vật lịch sử Tổng đốc Hoàng Diệu và Nguyễn Tri Phương.

Tham gia Nghi lễ dâng hương tại Điện Kính Thiên.

Thả chim phóng sinh cầu an, cầu hòa bình.

Tham quan và nghe giới thiệu khu di tích khảo cổ 18 Hoàng Diệu, trải nghiệm nước giếng Hoàng

cung xưa.

Mua sắm quà lưu niệm.

BÀI VIẾT KHÁC

LIÊN KẾT DI SẢN