Hoàng thành Thăng Long là quần thể công trình kiến trúc đồ sộ được các triều vua xây dựng trong nhiều giai đoạn lịch sử và trở thành di tích quan trọng bậc nhất trong hệ thống các di tích Việt Nam, với những giá trị nổi bật toàn cầu Hoàng Thành Thăng Long đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa của nhân loại,...

Xem thêm ->

DI TÍCH TIÊU BIỂU

VIDEO

LIÊN KẾT DI SẢN