Library

Thăng Long Imperial Citadel – The Heritage Destination of Spring 2019

During the first days of 2019, visitors to Thăng Long Imperial Citadel find themselves greeted with a new, unique and ...

Đoan môn – Main Gate

Đoan môn là một trong năm công trình trên mặt đất của Hoàng thành còn được lưu giữ cho đến ...

Side gates

Mỗi khu cung điện trong hoàng cung khi xưa đều có những cổng hành cung với sự canh gác cẩn ...

Arch architecture at Imperial Citadel

Ở bất cứ nơi nào trên thế giới, những cung điện với lầu son gác tía nguy nga, tráng lệ ...

HERITAGES OF VIETNAM