Library

Side gates

Mỗi khu cung điện trong hoàng cung khi xưa đều có những cổng hành cung với sự canh gác cẩn ...

Arch architecture at Imperial Citadel

Ở bất cứ nơi nào trên thế giới, những cung điện với lầu son gác tía nguy nga, tráng lệ ...

Cannons protect the Citadel

Những khẩu súng thần công cổ xưa nhất xuất hiện phía trước các cổng hành cung thuộc khu thành cổ ...

Slices of lemon flower

Behind the Doan Mon relic belonging to the Imperial Palace Center of Thang Long Citadel is an archaeological excavation area ...

HERITAGES OF VIETNAM