Triển lãm “Từ lòng đất đến bảo tàng – Hành trình của hiện vật”

09/05/2023

“Từ lòng đất đến bảo tàng: Hành trình của hiện vật” thể hiện mối liên hệ và lịch sử hợp tác giữa hai thành phố; các vấn đề bảo tồn di sản và các giá trị của UNESCO thông qua những hình ảnh minh họa là các di sản đã được xếp hạng tại Toulouse và Hà Nội. Trưng bày cũng giới thiệu nhiều hiện vật tương đồng của di sản Hoàng thành Thăng Long và Toulouse, diễn giải hành trình đưa hiện vật tới du khách, từ đó góp phần quảng bá bề dày lịch sử và truyền thống văn hóa của hai đô thị lịch sử.

Nội dung trưng bày “Từ lòng đất đến bảo tàng: Hành trình của hiện vật” gồm 3 chủ đề: Hà Nội và Toulouse trân trọng di sản để xây dựng một tương lai bền vững và sẻ chia; Phát huy giá trị di sản UNESCO và các địa danh; Phát huy giá trị di sản: từ khai quật khảo cổ đến bảo tàng.

BÀI VIẾT KHÁC

LIÊN KẾT DI SẢN